Home

Duikers en Futen

Aalscholvers, rallen en reigers

Zwanen en Ganzen

Eenden

Roofvogels

Fazanten

Steltlopers

Duiven

Uilen

IJsvogels

Spechten

Leeuwerikken en Zwaluwen

Piepers en Kwikstaarten

Lijsters en Kraaien

Zangers

Mezen

Boomkruipers en klapeksters

Vinken en Vliegenvangers

Gorzen en Wevervogels

Zeldzaam